OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych Gości jest Operator HelApartamenty.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DS project Damian Siwek

W sprawie danych osobowych informacji udziela  Damian Siwek, pod następującym adresem mailowym: biuro@helapartamenty.pl,  tel.: +48 517 11 99 36 .

Cel 1 – realizacja przez Administratora usług noclegowych na rzecz Gości; podejmowanie przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy z klientem, w tym dokonywania  rezerwacji; wykonania przez Administratora    ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

Cel  2 –  rozpatrywanie reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

Cel 3 – przetwarzanie  – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez Administratora dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Cel 4 – przetwarzania – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez  Administratora dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w apartamentach, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa w apartamentach – art.6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przetwarzania w celu 1– do czasu przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym oraz  do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji prawnopodatkowej;

Okres przetwarzania w celu 2 – rozpatrywanie reklamacji -do czasu upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, a w każdym przypadku – po upływie 7 dni od dnia opuszczenia apartamentu przez Gościa;

Okres przetwarzania w celu 3 –  do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania w celu 4 –  do czasu cofnięcia zgody.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gościowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda, Gość ma prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane Gościa są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Gościowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
Dane te mogą zostać przesłane przez Gościa  innemu administratorowi danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy na adres: biuro@helapartamenty.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres DS project Damian Siwek ul. Kaszubska 2, 84-150 Hel.

Gościowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

ul. Kaszubska 2
84-150 Hel

biuro@helapart.pl
+48 517 11 99 36

 

 

Strona używa plików cookies, zaakceptuj je aby przeglądać dalej stronę więcej informacji

1. Witryna www.helapartamenty.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DS project Damian Siwek w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

zamknij